Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

ul. Grunwaldzka 2, 62-200 Gniezno
Telefon663-597-186 lub 663-397-186
Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Regulamin sklepu internetowego PEKAmedical.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PEKAmedical.pl z dnia 14.04.2016 r.

1. Postanowienia ogólne.

1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.pekamedical.pl.

1.2 Sprzedawcą jest PEKAmedical Agnieszka Pękała, ul. 17 Dywizji Piechoty 5A/10A, 62-200 Gniezno, NIP: 7842233228, REGON: 302583427

Zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=aaf4bc35-63ee-408b-9470-cc486186d09c

1.3 Wszelką korespondencję, reklamacje, zwrot towaru należy wysyłać na adres:

PEKAmedical

ul. Grunwaldzka 2

62-200 Gniezno

telefon 663-397-186 lub 663-597-186

1.4 Podane w ofercie ceny, są cenami brutto i należy do nich dodać koszty wysyłki.

2. Zakupy, płatności i dostawa.

2.1 Zgodnie z art. 535 Kodeksu Cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

2.2 Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru oraz odbiór osobisty pod adresem PEKAmedical, ul. Grunwaldzka 2 (przy markecie DINO), 62-200 Gniezno, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 663-397-186 lub 663-597-186.

2.3 Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru do określonego punktu proszony jest o przesłanie danych w zamówieniu, które zostaną przekazane przewoźnikowi wyłącznie w celu dostarczenia zamówionego produktu

- dane do wysyłki;

- wybór formy płatności (pobranie - płatność przy odbiorze; przelew bankowy; przelew lub płatność kartą za pośrednictwem szybkich płatności DOTPAY; płatność gotówką przy odbiorze osobistym w firmie PEKAmedical, ul. Grunwaldzka 2 (przy markecie DINO), 62-200 Gniezno, tel. 663-397-186 lub 663-597-186), szczegółowe sposoby płatności określone są w zakładce "Sposoby i koszt dostawy";

- wybór przewoźnika (firma kurierska InPost - przesyłka kurierska; Poczta Polska - Paczka48; InPost - Paczkomaty InPost); koszt dostawy określony jest w zakładce "Sposoby i koszt dostawy";

- telefon kontaktowy, który na życzenie klienta będzie przekazany przewoźnikowi do kontaktu;

- ewentualna prośba o fakturę VAT wraz z danymi do niej (w przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon fiskalny);

- poszczególne oferty mogą zawierać dodatkowe warunki ustalane indywidualnie, np. rozmiar, kolor itp. w takich sytuacjach prosimy o ich podanie.

2.4 Każdy klient wybierając sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 3 dni dokonać przelewu na dane:

PEKAmedical Agnieszka Pękała, ul. 17 Dywizji Piechoty 5A/10A, 62-200 Gniezno;

- numer konta bankowego:

82 1140 2004 0000 3302 7492 2542

- w tytule płatności proszę o podanie numeru zamówienia.

2.5 Każdy towar wysyłamy w terminie określonym przy każdej ofercie. Wyjątkiem są oferty, w których jest informacja, iż są to produkty na zamówienie. W takich sytuacjach wysyłka może się wydłużyć o czym Kupujący niezwłocznie zostanie poinformowany.

2.6 Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak gdyby paczka okazała się wadliwa, niekompletna prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad. Wszystkie sprzedawane przez nas produkty są nowe i takie zobowiązujemy się dostarczyć, chyba że w opisie ewentualne wady zostały wyszczególnione.

3. Odstąpienie od umowy.

3.1 Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 24 czerwca 2014 r. informujemy o prawie do odstąpienia od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin ten liczony jest od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik) i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (PEKAmedical Agnieszka Pękała, ul. 17 Dywizji Piechoty 5A/10A, 62-200 Gniezno) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres: PEKAmedical, ul. Grunwaldzka 2, 62-200 Gniezno lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected]).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Po otrzymaniu informacji o odstąpieniu od umowy, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie na trwałym nośniku za pomocą poczty e-mail.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy, przed upływem terminu do odstąpienia umowy. Po odstąpieniu od umowy należy w przeciągu 14 dni, dostarczyć zwracany towar do sprzedawcy.

Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem pieniędzy. Preferowany sposób zapłaty to przelew na wskazany rachunek bankowy, prosimy o podanie w jakiej formie mają zostać zwrócone pieniądze.

Sprzedawca nie ponosi kosztów odesłania zwracanego przedmiotu.

Informujemy również.

Zgodnie z art. 34 pkt. 4 Ustawy: Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba, że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy, zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt. 9.

Zgodnie z art. 38 Ustawy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nie prefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3.2 Wzór formularza odstąpienia od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy na adres e-mail: [email protected] lub na adres PEKAmedical, ul. Grunwaldzka 2, 62-200 Gniezno)

PEKAmedical

ul. Grunwaldzka 2

62-200 Gniezno

Ja.............................................................. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy:................................................................................................................................................

Numer zamówienia: ....................................................

Data odbioru: .....................................................

Imię i nazwisko: ....................................................................................................

Adres: ........................................................................................................................................................

Data: .........................................................................

Numer rachunku bankowego, jeżeli zwrot ma być dokonany na rachunek bankowy:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Podpis: ........................................................

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

3.3 Sprzedawca przestrzega również przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych Ustaw.

4. Gwarancja towaru.

4.1 Gwarancją są objęte te oferty, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył iż dana oferta jest objęta gwarancją, co nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego Klienta. W celu realizacji gwarancji należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w karcie gwarancyjnej.

5. Reklamacja towaru z tytułu rękojmi.

5.1 Kupujący może składać sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej umowy, pod adresem e-mail: [email protected] lub w formie papierowej na adres: PEKAmedical, ul. Grunwaldzka 2, 62-200 Gniezno, w przeciągu 2 lat od otrzymania towaru. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego;

- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji;

- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego;

- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

5.2 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informację wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5.3 Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

5.4 Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez kupującego adres e-mail, bądź na adres poczty tradycyjnej.

6. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostępu do tych procedur.

6.1 Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w ...............[miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów Konsumenckich".

7. Poufność i ochrona prywatności.

7.1 Firma PEKAmedical Agnieszka Pękała jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody.

7.2 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a każdy klient ma prawo do ich wglądu.

8. Postanowienia końcowe.

8.1 Każdemu Klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień/warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej).

8.2 Niniejszy regulamin sprzedawca udostępnia do kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym.

8.3 W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w stosunku do Konsumentów również przepisy Ustaw Konsumenckich.

8.4 W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych.

8.5 Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych informuje się o treści art 24:

1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować te osoby o:

1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna - o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku,

2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidzianych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,

3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:

1) przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania,

2) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1.

8.6 W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego.

Gniezno, dnia 14.04.2016 r.

Witryna stworzona na platformie